Przejdź do treści

Działalność samorządowa:

2002 – 2006 – Radna sołectwa Mierzyn.
2006 – 2010 – Radna gminy Dobra – zastępca przewodniczącego komisji oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej.
2010 – 2014 – Radna sołectwa Mierzyn.
2014 – 2018 – Radna powiatu Polickiego (uzyskała największy wynik poparcia od czasu powstania powiatów). Przewodnicząca komisji promocji, rozwoju, sportu i turystyki, z-ca przewodniczącego komisji zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy społecznej i polityki rodzinnej.
2018 – 2024 – Radna Gminy Dobra obecnej kadencji – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i zastępca przewodniczącego Skarg, Wniosków i Petycji.

Działalność społeczna:

Członek „Wspólnota Samorządowa Gminy Dobra”, która zajmuje się działalnością społeczną i charytatywną.
Wolontariuszka w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Doświadczenie zawodowe:

Podinspektor w wydziale promocji i informacji w starostwie powiatowym w Policach.
Kierownik działu promocji w urzędzie gminy Nowe Warpno.
Obecnie pracuje w Polskich Terminalach S.A.
2024 © Komitet Wyborczy Wyborców Magdaleny Zagrodzkiej